Wie zijn wij?

Sinds 2005 heeft HR Team, een bedrijf dat digitale diensten aanbiedt, een digitale strategie die afgestemd is op de ambitie van haar klanten.

16 jaar

groei

Onze groei is te verklaren door onze bijzondere aanpak van het vak van dienstverlener

– Het concentrerenvanal onze krachten op de tevredenheid van onze consultants.
Hun prestaties maximaliseren ten voordele van onze klanten.

Onze geschiedenis:

2005
2008
2010
2012
2015
2017
2018
2019
2020

INNOVATIE IN
ONS DNA

Omdat we in een voortdurend veranderende markt opereren, willen we een context creëren die gunstig is om de technische en functionele competenties van onze teams te laten groeien.

Sinds 2016 hebben we een CIR-accreditatie om wille van onze O&O activiteiten om te voldoen aan de behoeften van bepaalde projecten en deze bij de klanten te valoriseren.

In 2019 ontving HR Team ook het belastingvoordeel voor innovatie als gevolg van de uitgaven voor innovatie door HR Team.

Een ambitieuze samenwerking

B & C Capital, een totale vernieuwer op de Franse markt van capital investment, wordt aandeelhouder van de firma HR Team. Hierdoor kunnen het bedrijf en haar filialen in hun nieuwe ontwikkelingsfase begeleid worden door een ervaren financiële partner, ondersteund door Roland Berger, een van de bekendste Europese advies- en strategiekantoren.

Een ambitieuzesamenwerking

B & C Capital, een totale vernieuwer op de Franse markt van capital investment, wordt aandeelhouder van de firma HR Team. Hierdoor kunnen het bedrijf en haar filialen in hun nieuwe ontwikkelingsfase begeleid worden door een ervaren financiële partner, ondersteund door Roland Berger, een van de bekendste Europese advies- en strategiekantoren.

Ons team

begeleidt u in al uw projecten, in Frankrijk en daarbuiten.